• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

ZUS zaprasza na „Edukacyjne wtorki”.

ZUS zaprasza na „Edukacyjne wtorki”.Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy zaprasza na kolejny telefoniczny dyżur ekspertów ZUS.

Od września Oddział ZUS w Bydgoszczy rozpoczął cykl dyżurów telefonicznych ekspertów Zakładu, zatytułowany „Edukacyjne wtorki”.  Każdy dyżur poświęcony jest innej tematyce.

Na kolejny dyżur zapraszamy 13 września w godzinach od 9.00 do 13.00. Pod numerem telefonu 52 3418704 ekspert wyjaśni komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie i w jakim terminie należy je złożyć.

Wynik okienka transferowego

Wynik okienka transferowego

Blisko 160 tys. oświadczeń wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w trakcie tzw. okienka transferowego ZUS-OFE.

W okresie od kwietnia do końca lipca członkowie otwartych funduszy emerytalnych i osoby posiadające subkonto w ZUS, decydowali o miejscu przeznaczenie drugofilarowej składki emerytalnej w wysokości 2,92 proc. Mogli zdecydować, czy całość składki emerytalnej ma pozostać w ZUS, czy część ma trafić do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Od 1 kwietnia, kiedy otwarte zostało okno transferowe, do ZUS-u wpłynęło 158 251 takich oświadczeń. Z tej liczby ok. 18 proc. deklaracji zostało odrzuconych z uwagi na fakt, że osoba składająca deklaracje nie była do tego uprawnienia m.in. z powodu osiągnięcia wieku, w którym do emerytury brakuje maksymalnie 10 lat. Osoby, które osiągają wiek, w którym do emerytury brakuje właśnie 10 lat lub mniej, mają bowiem systematycznie przelewane składki z konta w OFE na subkonto w ZUS. W odniesieniu do części oświadczeń, z uwagi na błędy, nadal prowadzone jest postepowanie wyjaśniające.

Z pozostałych osób składających oświadczenia 88,5 tys. osób zdecydowało się na przekazywanie części swojej składki emerytalnej do otwartego funduszu emerytalnego zaś 9,1 tys. zadeklarowało przelew całości składek do ZUS.

Najwięcej oświadczeń, bo 8,2 tys. złożyli klienci Oddziału ZUS w Gdańsku. Ponad 70 proc. dokumentów to deklaracje osób w wieku między 30 a 49 lat, a 52 proc. to deklaracje mężczyzn.

W województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło 8936 oświadczeń o przekazaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zaewidencjonowania składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS w tym: do Oddziału ZUS w Bydgoszczy 4493, Oddziału ZUS w Toruniu 4443.

Pierwsze drugofilarowe składki, które były księgowane w oparciu o złożone oświadczenia dotyczą lipca. I tak zgodnie ze złożonymi w okienku transferowym deklaracjami klientów do OFE, za lipiec, ZUS przelał 7 mln zł. Na subkontach w Zakładzie zostało natomiast zapisane 2,7 mln zł zadeklarowanych w okienku składek.

Kolejne okno transferowe będzie za cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.

Źródło: ZUS Bydgoszcz

Wydłużony czas pracy na salach obsługi klientów w każdy poniedziałek w ZUS.

Wydłużony czas pracy na salach obsługi klientów w każdy poniedziałek w ZUS.

Nie masz czasu na załatwienie spraw nawet w wydłużonych godzinach pracy urzędów? ZUS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zaprasza na swoje sale obsługi aż do godziny 18:00.

Zakład reaguje na potrzeby swoich klientów, dla których poniedziałkowe wydłużone godziny pracy placówek ZUS są nadal niewystarczające na załatwianie spraw.

Dotychczas jeden dzień w tygodniu, tj. w poniedziałek sale obsługi klienta ZUS były otwarte dłużej niż w każdy inny dzień tygodnia, bo do godziny 17:00. Na prośbę klientów Zakład od 1 września wydłuża czas otwarcia swoich placówek, w każdy poniedziałek, do godziny 18:00.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych cały czas monitoruje jakość świadczonych usług i analizuje oczekiwania klientów. Dlatego klienci zakładu mogą się spodziewać wkrótce kolejnych udogodnień.

ZUS zaprasza na szkolenie z programu Płatnik

ZUS zaprasza na szkolenie z programu Płatnik

ZUS Oddział w Bydgoszczy zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie z Interaktywnego Płatnika Plus.

Podczas spotkania eksperci omówią cele i założenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP), aktualizację komponentów programu i danych płatnika, dane udostępniane w kartotekach płatnika i ubezpieczonego, zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Szkolenie odbędzie się 8 września od godz. 9:00 w siedzibie Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. Konopnickiej 18a budynek B sala 503.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 52 3418109 lub elektronicznie na adres: dorota.niemczynska@zus.pl

A jeśli masz problem jak właściwie sporządzić dokumenty i skorygować błędne dane. Przyjdź na kolejne bezpłatne szkolenie organizowane przez Oddział ZUS w Bydgoszczy. W ramach szkolenia na temat zasad poprawnego sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ekspert wyjaśni kiedy należy dokonać korekty dokumentu, a kiedy zrobić ponowne zgłoszenie, jak poprawnie zmienić dane identyfikacyjne płatnika, ubezpieczonego i pozostałe dane oraz jak prawidłowo skorygować dokumenty rozliczeniowe.

Szkolenie odbędzie się 19 września od godziny 9.00 w siedzibie bydgoskiego Oddziału ZUS przy ul. Marii Konopnickiej 18a w budynku B sali 503.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami 52 3418143, 502007735 lub elektronicznie na adres: lukasz.lickiewicz@zus.pl

Emerycie uważaj kogo wpuszczasz do domu.

Emerycie uważaj kogo wpuszczasz do domu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega emerytów i rencistów przed oszustami podającymi się za pracowników ZUS i przypomina, że pracownicy Zakładu nie odwiedzają świadczeniobiorców w domu.

O wszelkich zmianach w emeryturach i rentach, które są dokonywane na wniosek lub z urzędu ZUS informuje swoich świadczeniobiorców pisemnie. Prosimy zatem osoby starsze o ostrożność i niewpuszczanie do domów osób podających się za pracowników ZUS.

Pracownik ZUS może bez zapowiedzi pojawić się w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub miejscu jego pobytu w związku z kontrolą wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Osoba kontrolująca posiada wystawione przez ZUS imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Pozostałe wizyty pracowników ZUS w domu klienta są poprzedzone wysłaniem pisemnej informacji.

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00.

Źródło: ZUS

Prowadzisz firmę - uważaj na optymalizację i łatwy zysk!

Prowadzisz firmę - uważaj na optymalizację i łatwy zysk!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega by nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z dużym dystansem należy też podchodzić do ofert zapewniających duże wypłaty zasiłków z ZUS.

„Optymalizacja składek ZUS”, „Oszczędź do 50 proc. kosztów firmy na składkach do ZUS” – takie oferty są na stałe obecne w polskim internecie. Wydają się oferować łatwy i szybki zysk. Dają teoretyczne zatrudnienie w jednym z państw Unii Europejskiej na małą część etatu, dzięki czemu w Polsce składek od działalności – jak zapewniają reklamy – płacić już nie trzeba. Prawo unijne w zakresie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych rzeczywiście mówi o podleganiu ubezpieczeniom tylko w jednym państwie i uznawaniu tego ubezpieczenia przez inne państwa UE. Dodatkowo ubezpieczenie z tytułu pracy na etacie jest w kolejności pierwsze, przed ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia firmy. Problem w tym, że praca musi być faktycznie wykonywana. Sama umowa o pracę nie jest bowiem przesądzająca w kwestii obowiązku opłacania składek. Tytuł do opłacania składek jest wówczas gdy realnie pracę wykonujemy. W tym kontekście bardzo istotna jest współpraca instytucji zabezpieczenia społecznego w całej Unii Europejskiej i wzajemna wymiana informacji. Zagraniczne instytucje weryfikują, czy osoba posiadająca tytuł do ubezpieczenia z tytułu pracy na części etatu (z minimalnymi składkami), rzeczywiście powinna podlegać pod system zabezpieczenia społecznego danego kraju. W tym celu dokładnie sprawdza czy wynikające z umowy o pracę obowiązki były rzeczywiście wykonywane i czy są na to mocne dowody. W przeważającej liczbie przypadków taka weryfikacja kończy się negatywnie i osoba chcąca „zoptymalizować” składki na ubezpieczenia społeczne musi zapłacić dużo więcej niż gdyby płaciła standardowe składki sprzed procesu optymalizacji. Tak osoba wraca bowiem do polskiego systemu ubezpieczeń z koniecznością zapłacenia zaległych składek wraz z odsetkami. Dodatkowo w międzyczasie poniosła koszty związane z pośrednictwem „firmy optymalizującej”.

Czytaj więcej...

Blisko 234 tys. złotych wstrzymanych świadczeń

Blisko 234 tys. złotych wstrzymanych świadczeń

W pierwszym półroczu 2016 roku Oddział ZUS w Bydgoszczy przeprowadził ponad 7,3 tys. kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. W ich wyniku cofnął wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad 233 tys. zł.

W zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku lekarze orzecznicy Oddziału ZUS w Bydgoszczy przeprowadzili 5175 badań kontrolnych. Ich następstwem było wstrzymanie dalszej wypłaty świadczeń 318 osobom. Oznacza to, że 6 proc. przebadanych uznanych zostało za zdolnych do pracy. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków wyniosła ponad 135,5 tys. zł, a liczba dni, o które skrócono okres przebywania na zwolnieniu lekarskich wyniosła ponad 2,2 tys.

Kontrolą prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich objęto 2169 ubezpieczonych. W jej efekcie Oddział ZUS w Bydgoszczy wstrzymał wypłatę zasiłków 100 osobom, na łączna kwotę ponad 98,3 tys. zł. W wyniku kontroli okres przebywania na zwolnieniu lekarskim skrócono o ponad 2,3 tys. dni.

ZUS prowadzi kontrole wśród osób, którym wypłaca zasiłki, a także na wniosek pracodawcy, wśród pozostałych ubezpieczonych. Prawo do kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich mają także przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 20 ubezpieczonych.

Źródło: ZUS

Krajobrazy malowane słowami – o życiu i kochaniu siebie rozmawiamy z Martą Lewandowską z Brześcia Kujawskiego

Krajobrazy malowane słowami – o życiu i kochaniu siebie rozmawiamy z Martą Lewandowską z Brześcia KujawskiegoIstnieje miejsce, w którym najprostsze rzeczy nie są tak oczywiste jak mogłyby się wydawać. Jest Kobieta, która słowami potrafi malować najpiękniejsze krajobrazy. Jest tomik opowiadań innych niż wszystkie. Rozmawiamy z Martą Lewandowską, autorką „Sztuki kochania siebie w 15 aktach”, książki po przeczytaniu, której nic już nie będzie takie samo.

- Twoje opowiadania są nie do opisania. Nie idzie ich skategoryzować. Trzeba je przeczytać. Powiedz skąd w ogóle pomysł na pisanie tego rodzaju tekstów?

- Całe to pisanie zrodziło się z miłości do języka angielskiego. Fascynowała mnie lingwistyka, połączenia z wyrazami i gry słowne. Dlatego też założyłam bloga, na którym publikowałam artykuły Steve Pavlina w języku polskim.

- Czyli zaczęło się od tłumaczenia bloga?

- Od tłumaczenia artykułów, które umieszczałam na blogu. To były ok. 3-4 strony a4, więc jeden artykuł zajmował mi bardzo dużo czasu. Potem zaczęłam pisać sama. Takie „mini porady” rozwojowe. Zainteresowałam się rozwojem osobistym. A potem przyszedł czas na pierwszego e-booka, poradnika dla poprawienia relacji między parą.

- Czy są opowiadania, które szczególnie zapadły Ci w pamięć? Takie, do których masz wyjątkowy sentyment?

- Mam sentyment do kilku opowiadań. Na pewno należy do nich moje pierwsze opowiadanie „Refleksje z zwierciadłem w tle”.

- A analogicznie jest jakieś opowiadanie, które było dla Ciebie bardzo trudne albo praca nad nim różniła się od innych?

- Jest kilka takich, które są bardziej łamańcami językowymi albo lingwistycznymi, niż zwykłymi opowiadaniami. Są aż najeżone od najróżniejszych przenośni, porównań. Myślę że trudniej się je czyta, ale chodziło w nich raczej o to żeby się sprawdzić, zagrać słowami trochę bardziej. Te opowiadania nie są gładkie, ale są takimi jeżami, a przecież czasami też trzeba takich jeży dotknąć, żeby poczuć coś innego niż zwykle.

- Czy osoby z Twojego otoczenia mogą znaleźć siebie w Twoich opowiadaniach?

- Myślę, że tak. Głównym celem moich opowiadań jest pokazanie, że każdy z nas obserwuje rzeczywistość w inny sposób. Często ludzie nie radzą sobie ze swoimi emocjami, ponieważ nie potrafią ich wyrazić. Przez swoje opowiadania chcę im pokazać, że każda z emocji, które mają, mogą porównać do najprostszych, otaczających ich rzeczy. Dlatego dla mnie jest to coś w rodzaju lustra. Chcę żeby czytelnicy przeglądali się w tych opowiadaniach i interpretowali tak naprawdę nie opowiadania, ale siebie. Żeby zajrzeli w głąb siebie i poszukali własnych odnośników.

Dalszy ciąg wywiadu...

ZUS > Informacja ważna dla Ciebie

ZUS > Informacja ważna dla CiebieZakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” i apeluje do klientów o uważne przeczytanie tej korespondencji. Dane w niej zawarte dotyczą przyszłości każdego z nas.

- Korespondencja, którą otrzyma z ZUS ok. 20 mln ubezpieczonych Polaków to list, w którym zapisana jest historia naszego ubezpieczenia w postaci zgromadzonych przez lata pracy składek. To nasza przyszłość emerytalna. Warto więc zweryfikować czy kwota składek, o której informuje ZUS zgadza się z naszą wiedzą o nich. Warto też mieć świadomość co z tych zgromadzonych składek wynika – mówi Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek centrali ZUS, której podpis widnieje na każdym z wysyłanych obecnie listów.

„Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., który choćby przez chwilę w swoim życiu podlegał pod powszechny system ubezpieczenia społecznego i na którego koncie w ZUS zaewidencjonowano co najmniej jedną składkę. Z terenu działania Oddziału ZUS w Bydgoszczy i podległych jednostek terenowych Informację otrzyma blisko 540 tys. osób.

Z korespondencji z ZUS każdy adresat dowie się ile na swoim koncie emerytalnym zgromadził składek w wysokości nominalnej oraz po przeprowadzanej co roku przez ZUS waloryzacji. Osoby, które pracowały przed 1999 r. będą miały wykazaną wysokość zgromadzonego kapitału początkowego za lata, gdy składki nie były odprowadzane imiennie. Z listu z ZUS każdy z nas dowie się także jak wysoka jest pula składek na subkoncie, czyli na II filarze w ZUS. Jest w nim również wysokość składek przekazanych do OFE.

Adresatowi korespondencji z ZUS, który do 31 grudnia 2015 r. ukończył 35 lat, ZUS wyliczy także hipotetyczną emeryturę w trzech wariantach. Pierwszy, to kwota, którą otrzymałby
w oparciu o to, co dotychczas zgromadził na koncie emerytalnym. Drugi wariant, to kwota, którą otrzymałby pracując do ustalonego dla niego wieku emerytalnego i nadal odprowadzał składki w średniej wysokości ustalonej z okresu ubezpieczenia od 1999 r. Trzeci wariant – i to jest tegoroczna nowość – to wysokość hipotetycznej emerytury należnej z konta i subkonta emerytalnego.

Dla wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem zapisów „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” Zakład przygotował specjalne wyjaśnienia. Są one dołączone do Informacji. To instrukcja, jak krok po kroku czytać IOSK. Po zapoznaniu się z nią nikt nie powinien mieć problemu z ustaleniem, jaki jest stan jego konta w ZUS.

Do końca maja czas na rozliczenie dodatkowych przychodów

Do końca maja czas na rozliczenie dodatkowych przychodów

Osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne muszą do końca maja poinformować ZUS o przychodach uzyskanych w okresie od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. z tytułu pracy, służby lub prowadzenia własnej firmy.

W celu rozliczenia przychodów osoby zatrudnione muszą dostarczyć do jednostki ZUS wypłacającej świadczenia zaświadczenie wystawione przez zakład pracy, a osoby pełniące służbę zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej. Dokument powinien zawierać kwoty przychodu uzyskanego w poszczególnych miesiącach rozliczanego okresu. Osoby prowadzące firmę w celu rozliczenia przychodów wypełniają oświadczenie.

Informacje należy złożyć najpóźniej do 31 maja.

Do przychodu wpływającego na wysokość świadczenia wlicza się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby wypłacone na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Natomiast nie wlicza się przychodów uzyskiwanych z tytułów nieobjętych obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznym np. zapomóg, darowizn, umów o dzieło, praw autorskich i patentowych, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali, o ile wynajem lub dzierżawa nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej.

Rozliczenie przychodu następuje w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności, która forma jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

W sytuacji, gdy w okresie od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku osiągnęła przychody przekraczające miesięcznie kwotę równą 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2014 r. tj. 945,90 zł, a nie wyższe niż 70 proc. tego wynagrodzenia, czyli 2648,50 zł to jej świadczenie zostanie zmniejszone. Przekroczenie górnej granicy spowoduje zawieszenie świadczenia.

Źródło: ZUS Oddział w Bydgoszczy

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.