• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Najbardziej ruchliwe drogi w regionie

Najbardziej ruchliwe drogi w regionieJak co roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonywała pomiaru ruchu samochodowego na drogach krajowych i autostradach w regionie. W niektórych przypadkach natężenie ruchu jest zaskakujące.

Nikogo na pewno nie będzie dziwić, że najbardziej ruchliwą drogą w regionie jest autostrada A1, którą średnio dziennie przejeżdża około 20 tysięcy aut, ale to przez zatłoczony Inowrocław przejeżdża najwięcej samochodów, bo średnio dziennie nawet 30 tys. dziennie (w tym ruch miejski). To chyba niezbity dowód na to, że obwodnica miasta jest bardzo potrzebna, by wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Doskonale się to udało we Włocławku, gdzie funkcję obwodnicy zaczęła pełnić autostrada, dzięki czemu przez miasto przejeżdża zaledwie około 20 tys. aut. Gdyby nie autostrada trzeba by doliczyć kolejne 20 tys., które teraz korzysta z darmowej A1.

Do bardzo ruchliwych zaliczyć trzeba także odcinek drogi krajowej nr 15 między Mogilnem i Strzelnem, DK 25 z Inowrocławia w kierunku Bydgoszczy i 15-stka z Inowrocławia do Torunia, którymi dziennie porusza się średnio między 10-12 tys. aut.

Tłoczno jest także na krótszych odcinkach krajówek, między Ciechocinkiem a Toruniem, Brześciem Kujawskim a Włocławkiem oraz między Kruszwicą a Radziejowem dziennie przejeżdża powyżej 10 tysięcy samochodów, co ciekawe z Kruszwicy do Strzelna ruch jest stosunkowo nieduży, bo nieco ponad 2,8 tys. samochodów dziennie, co nie powinno dziwić ze względu na stan tej drogi.

Kolejnym miastem w regionie, które powinno doczekać się obwodnicy poza ciasnym Brześciem Kujawskim, przez który przejeżdża około 9 tysięcy samochodów dziennie jest na pewno Lipno. Specjaliści z GDDKiA naliczyli tam nawet 14 tys. aut dziennie.

Trzeba zauważyć, że niegdyś zatłoczona krajówka nr 62 została zmarginalizowana przez autostrady A1 i A2, które to przejęły ruch tranzytowy. Dzięki temu na odcinku od Radziejowa do Płocka (poza odcinkiem między Brześciem Kuj. a Włocławkiem) przejeżdża dziennie między 4-5 tys. samochodów.

Źródło i ilustracja: GDDKiA

ZUS miga do klientów

ZUS miga do klientów

Pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wspierają obsługę osób niesłyszących na salach obsługi klientów. Od poniedziałku 18 kwietnia ZUS uruchomił wideotłumaczenie.

W 243 placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby niesłyszące mogą korzystać z pomocy pracowników, przeszkolonych z języka migowego: Polskiego Języka Migowego (PJM) lub Systemu Językowo-Migowego (SJM). Dzięki ich umiejętnościom w 2015 r. ok. 3,4 tys. niesłyszących klientów skorzystało z obsługi tłumaczonej na język migowy.

Jednak część spraw, z którymi zgłaszają się osoby niesłyszące jest na tyle skomplikowana, że wymaga dużo większych umiejętności w zakresie komunikacji w języku migowym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych niesłyszących klientów ZUS uruchomił usługę wideotłumaczenia rozmów w salach obsługi w siedzibach swoich 43 oddziałów. Jeżeli podczas obsługi klienta niesłyszącego będzie istniała konieczność wsparcia przez osobę posiadającą biegłą umiejętność tłumaczenia na język migowy, wówczas rozmowę przejmie wykwalifikowany pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS i będzie ją prowadził za pośrednictwem komputerowego programu do wideokonferencji. Dodatkowo pracownik COT będzie miał bezpośrednią „słuchawkową” łączność z pracownikiem sali obsługi klienta.

Osoby niesłyszące, które zechcą skorzystać ze specjalnej usługi wideotłumaczenia przy wyborze tematu obsługi na biletomacie w jednostce ZUS, powinny wybrać symbol „ucha”. Klienci posiadający zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS mogą się natomiast umówić wizytę w jednostce z usługą wideotłumaczenia właśnie za pośrednictwem portalu PUE.

Źródło: ZSU O/Bydgoszcz

XXXV Plener Malarski w Parku Etnograficznym w Kłóbce

XXXV Plener Malarski w Parku Etnograficznym w Kłóbce

Muzeum Ziemi Kujawskiej iDobrzyńskiej we Włocławku organizuje w dniu 8 maja 2016 r. (niedziela) XXXV plener malarski dla dzieci i młodzieży pn. „WIEJSKIE KLIMATY ZABYTKOWA ARCHITEKTURA DREWNIANA KUJAW I ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ”.

Jubileuszowy XXXV plener malarski dla dzieci i młodzieży odbędzie się w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce, gdzie prezentowane jest budownictwo wiejskie (od końca XVIII do połowy XX wieku). W krajobrazie pól uprawnych i łąk prezentowane są zagrody wiejskie (chałupy, obory, stodoły itp.), obiekty przemysłu wiejskiego (wiatrak, kuźnia), obiekty użyteczności publicznej (karczma, remiza) oraz kapliczki i dawna szkoła.

Organizatorzy pleneru nie zapewniają przejazdu do Kłóbki.

W plenerze udział mogą wziąć dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Opiekunowie zainteresowanych plenerem grup mogą przesyłać listy uczestników w terminie do 30 kwietnia 2016 r na adres: Dział Edukacji i Promocji, Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, 87-800 Włocławek lub e-mail: edukacjamzkid@op.pl

W zgłoszeniach należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, nazwę szkoły.

Źródło i ilustracja: MZKiD Włocławek

ZUS czy OFE, czas na wybór

ZUS czy OFE, czas na wybórOd kwietnia do końca lipca działać będzie tzw. okno transferowe. W tym czasie uczestnicy II filara emerytalnego mogą zdecydować, czy całość składki emerytalnej ma pozostać w ZUS, czy część ma trafić do Otwartego Funduszu Emerytalnego.

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca osoby ubezpieczone w II filarze mogą zmienić swoją decyzję podjętą w poprzednim oknie transferowym w 2014 r. Ci, którzy zdecydują się na przekazywanie 2,92% składki emerytalnej do OFE oraz osoby, które chcą, aby składka obecnie przekazywana do otwartego funduszu trafiła na subkonto w ZUS, muszą złożyć w ZUS oświadczenie w tej sprawie. Mogą to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych lub korzystając z urzędomatów. Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Formularze i w każdej jednostce terenowej ZUS oraz po zalogowaniu na PUE. Oświadczenia nie składają osoby, którym do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego zostało 10 lub mniej lat.

W dokumencie należy wpisać dane identyfikacyjne: nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, PESEL oraz serię i numer dowodu osobistego, a także dane adresowe. W przypadku, gdy osoba decyduje się na przekazywanie składek do OFE powinna wskazać, czy składka ma trafić do funduszu, którego jest członkiem, czy do innego. W sytuacji wyboru innego funduszu należy w oświadczeniu zaznaczyć nazwę wybranego OFE i podpisać oświadczenie. Ubezpieczony, który rezygnuje z przekazywania składki do funduszu i chce, aby ta część składki trafiła na subkonto w ZUS, po wypełnieniu danych identyfikacyjnych i adresowych składa swój podpis pod oświadczeniem o zaewidencjonowaniu części składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS.    

Osoby, które nie chcą zmieniać decyzji podjętej w poprzednim oknie transferowym, nie muszą składać żadnych dokumentów.

Kolejne okna transferowe będą funkcjonowały co 4 lata. Następne będzie w 2020 roku w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

Źródło: ZUS Oddział w Bydgoszczy

500+ w ZUS

500+ w ZUS

ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. wniosku "Rodzina 500+".

Wniosek elektroniczny będzie dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS od 1 kwietnia 2016 r. Osoba, która posiada profil na PUE ZUS, po zalogowaniu będzie mogła wypełnić i wysłać wniosek przez internet. Wniosek wysłany za pośrednictwem PUE zostanie przekazany do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania zainteresowanego.

Dalsze postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego będzie realizowane przez właściwy urząd i nie będzie odbywało się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Dla osób, które nie zdecydują się na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną, na stronie www.zus.pl w zakładce Formularze zamieszczone są wnioski do wypełnienia i wydruku.

Czytaj więcej...

Szkolenie z Płatnika dla firm

Szkolenie z Płatnika dla firm

ZUS Oddział w Bydgoszczy zaprasza przedsiębiorców zatrudniających do 100 ubezpieczonych na bezpłatne szkolenie z Interaktywnego Płatnika Plus.

IPP jest rozwinięciem programu Płatnik, który ułatwi płatnikom pracę związaną z poprawnym sporządzaniem dokumentów ubezpieczeniowych, przyspieszy obieg informacji pomiędzy płatnikiem i ZUS oraz zapewni ewidencjonowanie poprawnych danych na kontach płatników składek i ubezpieczonych.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają cele i założenia Interaktywnego Płatnika Plus. Podczas spotkania eksperci omówią aktualizację komponentów programu i danych płatnika, dane udostępniane w kartotekach płatnika i ubezpieczonego, zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Szkolenie odbędzie się 18 marca od godziny 9.00 w sali 503 w budynku B przy ul. Marii Konopnickiej 18a.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami 52 3418390, 52 3418109 lub elektronicznie na adresy: alina.szalkowska@zus.pl , dorota.niemczynska@zus.pl.

Źródło: ZUS o/Bydgoszcz

Uwaga na batony – mogą mieć w środku kawałki plastiku

Uwaga na batony – mogą mieć w środku kawałki plastiku

Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że w batonach firmy Mars Polska znaleziono kawałek plastiku nieznanego pochodzenia. Taki element w batoniku może spowodować zakrztuszenie się, więc niektóre produkty tej firmy są wycofywane z rynku.

Wycofaniu podlegają wyprodukowane w holenderskiej fabryce koncernu batony Mars, Milky-Way, Snicers oraz cukierki Minisy. Nie należy jednak wpadać w panikę. Plastik znaleziono tylko w jednym produkcie, nie ma dowodów na to, że nie jest to odosobniony przypadek. Zapobiegawczo jednak producent usuwa ze sklepów ryzykowne towary.

Większość produktów tej marki na naszym rynku pochodzi z polskiej fabryki, więc nie jest wycofywana, dlatego na półkach sklepowych cały czas te batoniki są obecne.

Jeśli ktoś zakupił produkt objęty wycofaniem nie powinien go spożywać, w takim przypadku należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Mars Polska pod numerem telefonu 801 10 63 63 lub mailowo contackt@pl.mars.com.

Źródło: GIS; Zdjęcie: Wikipedia

Nowy przewodnik po Parku Etnograficznym w Kłóbce

Nowy przewodnik po Parku Etnograficznym w Kłóbce

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku wydało nowy przewodnik po Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.

Najnowsza wersja obejmuje wieś skansenowską, zabytkowy dwór i park dworski. Opracowanie sektora wiejskiego zawiera opisy 12 obiektów prezentujących kulturę ludową Kujaw i ziemi dobrzyńskiej z okresu od II poł. XIX w. do lat 30. XX w. Są to: garncarnia, zagroda kujawska, zagroda kujawska z Zalesia, kuźnia, wiatrak, szkoła, karczma, zagroda dobrzyńska, remiza. Drugą część przewodnika poświęcono zabytkowemu dworowi, który został udostępniony w 2015 r. Oprócz historii związanej z tradycją niepodległościową i postacią mieszkanki dworu – Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej (narzeczonej F. Chopina) w przewodniku dokładnie opisano funkcje i wyposażenie poszczególnych wnętrz dworskich. Odrębną część przewodnika stanowi opis kompozycji parku dworskiego i jego unikalnych zasobów przyrodniczych.

Przewodnik opatrzony jest mapą terenu z zaznaczonymi poszczególnymi obiektami oraz ciągami komunikacyjnymi. Czytelny układ przewodnika umożliwia samodzielne zwiedzanie i poruszanie się po obszarze Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego.

Przewodnik został wydany także w angielskiej wersji językowej.

Można go nabyć w skansenie w Kłóbce i wszystkich muzeach we Włocławku.

 

Konkurs historyczny dla mieszkańców województwa

Konkurs historyczny dla mieszkańców województwa

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu organizuje konkurs "I kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV. Wojewódzki konkurs plastyczny dla dorosłych".

Konkurs adresowany do studentów i absolwentów wyższych szkół plastycznych, twórców profesjonalnych oraz amatorów. Warunkiem uczestnictwa jest zameldowanie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres tematyczny konkursu obejmuje historię średniowiecza na ziemiach polskich X-XV w. (m.in. zabytki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego oraz postacie historyczne). Organizator przewidział dla wyróżnionych prac nagrody pieniężne.

Według harmonogramu konkursu nabór prac konkursowych trwa do 11 marca, ogłoszenie listy laureatów - 22 marca, otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród - 2 kwietnia, wystawa pokonkursowa - 2 kwietnia do 12 czerwca 2016r.

Szczegółowy regulamin oraz kartę zgłoszenia pracy można pobrać na stronie: www.ckzamek.torun.pl 

Leśne patrole policji – wszystko przez choinki

Leśne patrole policji – wszystko przez choinkiOkres świąt można nazwać choinkowymi żniwami, niestety nie zawsze dekorowane w domach drzewka pochodzą z legalnego źródła.

Większość drzewek, które sprzedawane są na targowiskach i pod marketami pochodzi ze specjalnych hodowli, niestety nie brakuje amatorów szybkiego zysku, którzy po drzewka wybierają się do lasu. W okresie świąt służby leśnie przy wsparciu policji szczególną troską otaczają świerkowe zagajniki, by uniemożliwić proceder kradzieży choinek. Uwagę mundurowych przykuwa każdy, kto pojawia się w lesie lub jego okolicach niezależnie od pory dnia lub nocy.

Nie sposób jednak upilnować wszystkich terenów leśnych, jest to fizycznie niemożliwe, dlatego też policjanci kontrolują miejsca sprzedaży drzewek sprawdzając skąd pochodzą. Bardzo często właśnie w ten sposób wpadają złodzieje choinek, którym udało się nielegalnie wyciąć i wywieźć drzewka z lasu. Choć wyciętych drzew nie da się już uratować, to przynajmniej „przedsiębiorczy” handlarze dostaną nauczkę.

Wiele zależy także od nas samych, jeśli będziemy zwracać uwagę na legalne pochodzenie drzewek a nie wyłącznie na cenę to na pewno kradzież przestanie się opłacać. Szczególnie podejrzani powinni być obwoźni handlarze, którzy krążą po wsiach i miasteczkach oferując choinki po atrakcyjnych cenach.

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.